Om denne side

Coop Garage blev stiftet foråret 2018 som et Coop Innovationspulje projekt: Værksted til test af nye metoder for medlemsengagement, aktivering, debat og information. Coop Garage er et forum for diskussioner og debatter relateret til Coop, Coops værdier og andet relevant. Der har været oplæg om Plastic, DNS, Fremtidens Bank, FDB Møbler, Blockchain som CSR værktøj etc.

Vi har eget websystem, mulighed for at modtage onlinebetalinger, tilmeldinger m.m. Det gør at Coop Garage er kan bruges til test af kampagner m.m., evt. med brugerbetaling.

Coop Garage og Andelsbevægelsen 2020+

Landsrådet nedsatte i 2018 en arbejdsgruppe, Andelsbevægelsen 2020+. Arbejdsgruppen skal se frem i tiden, og komme med forslag til, hvilke metoder og processer Coop skal iværksætte for at sikre, at vi fortsat forankrer andelstanken, samt udvikler os til at have en innovationsvenlig kultur, hvor værdier og ideer kan indsamles (crowdsources) fra kunder, medlemmer og medarbejdere. Formålet er dels at sikre, at Coops unikke konkurrencefordel - medejerne og værdierne - synliggøres og bruges effektivt som konkurrenceparameter og dels at sikre, at andelstanken ajourføres til 2020+.

Mange kunder/medlemmer er desværre ikke bevidste om Coops ejerskabsmodel og muligheden for medindflydelse. Derudover er der en tendens til, at færre har lyst til bruge tid på, at engagerer sig i traditionelt bestyrelsesarbejde i nuværende form. Hvordan bliver vi attraktive for flere?

Et af pilotprojekterne som arbejdsgruppen Andelsbevægelsen 2020+ derfor har sat i værk, er samtidig afholdelse af årsmøder / generalforsamlinger og en samlet kampagne om disse. I 2020 var planen, at det var i uge 17 - men Corona kom i vejen. I 2021 er det uge 16.

Denne side er lavet af en medlemsvalgt: (kontakt).
Denne side er lavet af Coop medlemsvalgte