Historien bag Coop pop up projektet ved Copenhagen Cooking 2016

I foråret 2016 gik et pilotprojekt i gang i Coops distrikt 1, København. De tre kontaktpersoner i Landsrådet og Coops Medlemssekretariat ville forsøge aktivere frivillige blandt medlemmerne på nye måder - gennem ikke bestyrelsesarbejde, men et konkret projekt, med veldefineret start og slut.

Tanken var, at anden form en rekruttering til en bestyrelse kunne give andre typer frivillige blik for Coops aktivisme og medlemsdemokrati gennem en anden indgang til organisationen. Nogle holder sig holder sig måske lidt tilbage for et melde sig til bestyrelsesarbejde i en lokal butik. Det kan være en frygt for, at arbejdet kan være kompliceret, stille krav - eller tager lang tid. For at få frivillige til at melde sig under fanerne, kunne et andet tilbud måske være interessant ved at det:

Projektet havde da også den sideeffekt, at deltagerne blev bekendt med, hvor anderledes Coop er og blev begejstrede for historien om andelsbevægelsen.

Valget faldt på at lave Pop Upper under Copenhagen Cooking 2016. Der var en deadline, det var fleksibelt indholdsmæssigt, det kunne laves med flere af Coop kæderne - og emnet, mad, er fokus for Coop såvel som for mange frivillige.

Rent praktisk blev det besluttet, at arbejdet med at finde frivillige der ville være tovholdere på en Pop Up, og være med til at definere den, skulle lægges ud til frivillige. Altså en koordinationsgruppe af frivillige der, som Pop Up tovholderne, også havde en veldefineret start og slut på projektet.

Gennem søgning på sociale medier og netværk blev der ret hurtigt fundet tre super spændende frivillige, som hver især havde en god profil og som supplerede hinanden glimrende. Den ene måtte dog melde fra, men projektet kørte videre med en koordinationsgruppe på to frivillige og til at støtte dem, en gruppe erfarne frivillige fra Landsrådet og erfarne Coop-folk fra foreningssekretariatet.

Teamet